Otvorenie športovej triedy v školskom roku 2017/2018.

Prihlásiť sa môže akékoľvek športovo nadané dieťa - štvrták základnej školy, ktoré sa chce vyvíjať v kolektívnych športoch (futbal, basketbal, florbal). Dňa 29.5. 2017 sa uskutočnia talentové skúšky - náhradný termín na umelej tráve futbalového štadióna a v telocvični Diplomat arény. Na výsledky talentových skúšok majú vplyv výsledky všeobecných testov výkonnosti, technika prevedenia a priemer známok. Úspešní uchádzači budú zaradení do športovej triedy a od školského roku 2017/18 sa stávajú žiakmi 4. ZŠ Holubyho v Piešťanoch.

Talentové skúšky do športovej triedy.

NÁHRADNÝ TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA SA USKUTOČNÍ 29.5.2017.

PFK
Pav floorbal
Piešťanské čajočky